Historia parafii

Ważniejsze wydarzenia z życia parafialnego

09.1895 r. – rozpoczęcie budowy kościoła przez zbór ewangelicki.

10.1896 r. – oddanie kościoła do użytku.

 Kościół, ok. 1900 r.

05.1956 r. – obrona kościoła przed rozbiórką. Był to wtedy kościół filialny parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach.

08.1983 r. – ustanowienie Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. Dekret ordynariusza chełmińskiego wszedł w życie z dniem 1 września 1983 r., a rektorem kościoła został ks. Ryszard Słomowicz.

10.1983 r. – utworzenie parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. R. Słomowicz.

W 1983 r. parafia swym terytorium obejmowała południowo – wschodnią część Sierakowic, wraz z przyległymi wsiami. W skład nowej parafii weszły następujące ulice: Kaszubska, Kościerska, Kopernika, Podgórna, Polna, Ogrodowa, Świerczewskiego i ul. Kartuska od numeru 18 włącznie. Do nowej parafii włączono wsie: Bącka Huta, Dąbrowa, Janowo, część wsi Jelonko, Mojusz, Mojuszowska Huta, Mrozy, Patoki, Piekiełko, Sierakowska Huta, Sosnowa Góra, Stara Maszyna, Szklana, Szopa, Welk, Wygoda. Z biegiem czasu doszły dwie miejscowości (zmiana nazw na dwuczłonowe) i kilkanaście nowych ulic.

Z powstaniem parafii przystąpiono do remontu kościoła i przygotowania placu przykościelnego. Pierwszymi pracami w kościele parafialnym były generalne porządki, które rozpoczęto od uporządkowania wieży kościelnej. Następnie w jego wnętrzu oczyszczono zagrzybione ściany, uzupełniono tynki i odmalowano lamperię oraz wmurowano tabernakulum. Wymieniono instalację elektryczną i zakupiono elektryczne piece akumulacyjne do ogrzewania. Kolejne prace związane były z ławkami, które skrócono i odsunięto od ścian w celu umożliwienia przejścia po obu stronach. Wyremontowano posadzkę, zakupiono żyrandole i kinkiety. Ustawiono w kościele konfesjonały. Następne prace odbywały się na terenie przykościelnym, wycięto wiele drzew i krzewów. Z pozyskanego drewna uzyskano deski, które wykorzystano do późniejszych prac związanych z budową plebanii.

Pierwsze ogłoszenia duszpasterskie zostały przygotowane na niedzielę 11 września 1983 r. Msze św. w tym czasie były odprawiane w poniedziałek o godz. 7.00, a w pozostałe dni tygodnia o godz. 18.00, zaś w niedzielę o godz. 9.00 i 13.00.

Pierwsze udzielone sakramenty i posługi: – chrzest św. – 9 października 1983 r., ślub – 25 grudnia 1983 r. i pogrzeb – 2 grudnia 1983 r.

W dniach 17-23 czerwca 1984 r. odbyły się pierwsze misje w parafii, które przeprowadzili księża ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). Na pamiątkę misji postawiono przed kościołem krzyż misyjny, który został na zakończenie rekolekcji poświęcony.

Pierwsze uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela odbyły się 24 czerwca 1984 r., sumę odpustową odprawił ks. bp Edmund Piszcz, biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej.

W marcu 1984 r. rozpoczęły się prace remontowe związane z dachem kościoła, a mianowicie: wymiana uszkodzonych dachówek na płyty azbestowe i remont wieży. W kościele zainstalowano nowe organy elektryczne, a także ustawiono ołtarz boczny i zawieszono obraz św. Jana Chrzciciela. Przy ołtarzu głównym ustawiono drewniany krzyż procesyjny.

Pierwsze parafialne dożynki odbyły się 9 września 1984 r. o godz. 9.00, na które przedstawiciele okolicznych wsi wykonali wieńce.

Pierwsze rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 17-21 marca 1985 r., a rekolekcje adwentowe w dniach 15-19 grudnia 1985 r.

7 lipca 1985 r. odbyło się w Mojuszu poświęcenie kaplicy (kościoła filialnego), którego dokonał ordynariusz chełmiński ks. bp Marian Przykucki. Do kaplicy ,,przynależało” wtedy 865 osób z 186 rodzin.

W tym samym czasie rozpoczęła się budowa plebanii, która zakończyła się 14 października 1985 r. Od tego roku dzieci i młodzież zaczęły uczęszczać na lekcje religii do nowej salki katechetycznej znajdującej się przy plebanii.

W latach 1987-1989 dokonano izolacji fundamentów kościoła, wewnątrz zbity został stary tynk i nałożony nowy, a także uzupełniono posadzkę kościoła. Przebudowano prezbiterium: położono marmurową posadzkę, ustawiono marmurowy ołtarz i ambonkę. Wszystkie drzwi zewnętrzne wymieniono na nowe, kościół ozdobiono nowymi witrażami.

W 11.1988 r. – odbyła się konsekracja kościoła, której dokonał ks. bp M. Przykucki, ordynariusz chełmiński.

W 1989 r. parafia przejęła na własność cmentarz poewangelicki, który został następnie uporządkowany, doprowadzono wodę i ustawiono pojemnik na odpady, zaś jesienią postawiono drewniany krzyż.

W 1991 r. zakupiono dzwony spiżowe.

W październiku i listopadzie 1997 r. wymieniono eternitowe pokrycie dachu na dachówkę ceramiczną i ogrodzony został cmentarz.

24 czerwca 2000 r. poświęcono pomnik wykonany jako wotum za ,,Rok Jubileuszowy 2000”. Pomnik przedstawia chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

W 02.2006 r. – zgon pierwszego proboszcza parafii, ks. kan. Ryszarda Słomowicza. Uroczystościom pogrzebowym w dniu 22 lutego 2006 r. o godz. 11.00 przewodniczył ks. bp diecezjalny Jan Bernard Szlaga, przy współudziale ks. bpa diecezjalnego włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa oraz ponad dwustu kapłanów.

Dekretem biskupa diecezjalnego z dniem 1 marca 2006 r. proboszczem parafii został ks. Marek Wera.

4 października 2006 r. parafia otrzymała w darowiźnie działkę od Gminnej Spółdzielni ,,SCh” w Sierakowicach na rozbudowę kościoła parafialnego.

W 2007 r. przeprowadzony został kapitalny remont plebanii. Prace obejmowały wymianę instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, wymianę części okien drewnianych oraz drzwi wewnętrznych. Ułożono nowe płytki podłogowe, a także odmalowano pomieszczenia plebanii. Wykonano również termoizolację murów szczytowych wewnątrz budynku.

W 2009 r. wokół kościoła wykonano instalację osuszającą i odwadniającą oraz wymieniono rynny, a w kościele zainstalowano nowe organy. Od tego czasu rozpoczęto składki na rozbudowę kościoła (jedna taca, raz w miesiącu w drugą niedzielę).

W grudniu 2013 r. obchodzono 30. lecie parafii. Mszę św. celebrował ks. bp W. Śmigiel, biskup pomocniczy.

 

Ważniejsze prace budowlane dotyczące rozbudowy kościoła parafialnego:

18.06.2012 r. rozpoczęły się roboty związane z rozbudową kościoła parafialnego. Usunięto stare ogrodzenie, wycięto drzewa i krzewy, wykonano pomiary oraz wytyczono teren pod nową część kościoła.

 

 

 

 

 

 

24.06.2012 r.  w trakcie uroczystości odpustowych ks. bp Wiesław Śmigiel, ówczesny administrator diecezji, dokonał poświęcenia placu pod rozbudowę.

Od lipca do października 2012 r. zalano posadzkę i wymurowano betonowe mury.

 

 

 

 

 

 

W lutym i marcu 2013 r. wykonano więźbę dachową.

 

 

 

 

 

 

 

24 czerwca 2013 r. ks. bp Ryszard Kasyna pobłogosławił wykonane prace budowlane.

W sierpniu 2013 r. wykonano instalację ogrzewania podłogowego i wylano posadzki, a także ułożono dachówkę.

 

 

 

 

 

 

Na przełomie styczeń – marzec 2014 r. przeprowadzono prace remontowe w starej część kościoła: zbito tynki, zrobiono fundamenty pod słupy, zerwano posadzki, wyburzono ścianę łączącą dwie części kościoła.

 

 

 

 

 

 

W grudniu 2014 r. wykonano prace związane z ogrzewaniem podłogowym i zainstalowano pompę ciepła.

 

 

 

 

 

 

W lutym 2014 r. pierwszą Mszę św. w nowym prezbiterium odprawił ks. proboszcz Marek Wera.

W maju 2014 r. odbyło się pierwsze udzielenie sakramentu bierzmowania przez ks. bpa diecezjalnego Ryszarda Kasynę w rozbudowanym kościele parafialnym.

 

 

 

 

 

 

Na przełomie stycznia i lutego 2016 r. w kościele parafialnym ułożono posadzkę z granitu Madura Gold.

W czerwcu 2016 r. podczas uroczystości odpustowych wprowadzono relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, uroczystościom przewodniczył ks. bp W. Śmigiel.

Od sierpnia 2019 r. do lutego 2020 r. trwały prace związane z ścianą w prezbiterium.

 

opracował:
dr Mirosław Kuczkowski